Kinderkerk Kuberkuiers

Die Groot 5

Groot 5 Episode 4 : Vat 5 met Lui(ster)perd


Om te hoor en te luister is nie dieselfde ding. Net een van die 2 kan die ware boodskap bring. Die Luisterperd ken van luister, sonder dit is hy die pad skoon byster! Soos Luisterperd luister na gevaar, ons moet luister na mekaar. Laat ons dan ons kop en hart gebruik om te luister en in aksie oor te duik.
<-----Volg die skakel om vêrder by die huis te gesels oor wat julle vandag geleer het:

Vorige Episodes

Episode 1 : Vat 5 met Leier Leeu

Vat ‘n bietjie 5 met die koning van die plein. Teen die ander is hy nogal - klein. Aan sy grootte is hy min gesteur, hy weet wat maak die dinge gebeur. Net een brul en almal is stil. So is daar ook krag in ons woord. Laat ons dan bewys dat ons aan Jesus behoort.


Episode 2 : Vat 5 met Renoster en Rooibek

Renoster het geselsies van 'n vriend verlang. Niemand om ooit kuier - almal is bang. Op 'n dag het klein Rooibek op sy skouer kom rus. Toe vind hul wat die ware skat van vriendskap is. Here, help my om goed vir my maats te wees. 'n Vriendskap in bedienskap soos Rooibek en reus.


Episode 3 : Vat 5 met Buffel Sirkelmaker

Agter dié brommige bees lê 'n diep geheim en broei, hulle is nie sommer jou gewone koei. Hierdie sirkelmakers van formaat, weet hoe om te sorg vir elkeen van hul maats. In gevaar omsingel hul die swak en oud, al kom die roofdiere en hul word benoud. So moet ons ook selfs moeilike tye gebruik, om ander te herinner aan God se Koninkryk.

Vir vorige reekse, gaan gerus na ons YouTube Kanaal