Kerk vir Almal

Nuutste Preek

Iets Nuuts

Ontmoetings met Jesus (Deel 2)

Jesus het baie keer dinge gedoen, wat eerder as tekens gesien moet word wat op iets groters dui. Jesus het gewone dinge gebruik om verandering in mense se lewens te bring en God se glorie ten toon te stel. Selfs vandag nooi Hy ons uit om deel te wees van hierdie proses waar Hy gewone dinge in ons lewe wil gebruik om ander mense die glorie van God te sien

 Langnaweek Dienstye

Sondagoggend

Sondagaand
7 Augustus - 09:30
18:30

Kom en geniet die dienste saam met ons!
Ons aanlyn dienste vind plaas via die Kerk Aanlyn platform en ons YouTube kanaal soos bogenoemde tye.
Die preek word ook om 10:00 Sondae oggende. op MedFM (104.1FM) in Bloemfontein uitgesaai.


Nuut by Ons?

Welkom by Bloemfontein Baptiste Kerk, maak nie saak waar jy jouself in jou geestelike reis bevind nie. Of jy nuut tot kerk is en of jy miskien al vir baie jare 'n Christen is wat 'n vars begin wil maak, jy is meer as welkom by ons. Ons hoop dat jy hierdie gemeente as 'n plek sal ervaar waar jy 'n vars en genotvolle verbintenis met God en ander mense sal kan maak.

Ons het 'n App

Bly op hoogte met die nuutste preke en inligting.

Laai af