PaStorale Berading

Wekom by die Bloemfontein Baptiste Kerk beradingskantoor!

Hierdie is ‘n plek van Geloof, Hoop en Liefde!

Pastorale werk is evangelies, deurdat die goeie nuus van Jesus Christus uitgedra word in alledaagse scenario's.
Bybelse berading behels korttermyn probleemgerigte leiding of langtermyn doelgerigte intensiewe berading met die sentrale leiding van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees as die fokuspunt van die beradings proses.
 Hier word gefokus op drie verhoudings nl.: verhouding met God; verhouding met jouself; verhouding met mense om jou.  Die berading word gelei deur Bybelse beginsels as fondasie.
Mense moet gees, siel en liggaam gehelp kan word. As ‘n span benader ons elke persoon met sorgvuldigheid volgens die spesifieke behoefte, waarna ons ook dan in spanverband met ander professionele mense werk.

Kontak ons gerus om ‘n afspraak te maak of voltooi die onderstaande vorm: Tel 051-4511017 of e-pos na berading@kerk.co.za

Die Here is naby die gebrokenes, Hy help die moedeloses.

Psalm 34:19

Van bo af het Hy Sy Hand uitgestrek en my gegryp, my uit geweldige waters uitgelig.
Psalm 18:17