Aksie en Reaksie

Newton se derde wet verklaar: "Vir elke aksie is daar 'n gelyke en teenoorgestelde reaksie."
Dis so waar in ons lewe, want elke ding wat gebeur word deur die teenoorgestelde uitgedaag. So is dit ook in ons Geestelike lewe. Probeer iets goed doen en die onaangename dinge probeer inmeng. Dis nou maar eenmaal so dat min dinge volmaak verloop in die lewe en soms noem ons dit sommer “Murphy’s law”.

Nogtans lyk dit my waar die Here werk word so paar natuurwette verander.
1) Lig sal ALTYD donkerte oorwin, want ons kan nie donkerte skep nie, dis bloot donker weens 'n gebrek aan lig. So oorwin God se lig ook ALTYD die donker.
2) God se genade sal ALTYD ons sonde oorwin. Sonde het nie 'n kans teen die "aggressiewe aanslag" van genade nie.
3) God se liefde sal ALTYD groter as Sy toorn wees, want Hy IS liefde.
4) Al lyk dit nie so in die wêreld nie, sal die kwaad altyd die goeie oorwin, as ons ons energie op die regte manier aanwend. In ons eie land is die lewe (vir die meeste van ons) steeds lekkerder as slegter.
5) Daar is baie pyn in die wêreld, maar daar is steeds meer genesing.
6) Daar is baie trane, maar steeds meer lag.
7) Daar is baie oorloë, maar steeds meer vrede.
8) Daar is baie hartseer, maar tog meer vreugde.
Hoe sien jy die lewe se glas? Half-vol of half-leeg? Ek kies om eerder die goeie as die slegte te sien. Dan kom hierdie opdrag vir ons uit Romeine :-

Rom 12:21 "Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie."
Posted in