Getuig Tydig en Ontydig

Hoe maklik sou dit nie wees om die Here te volg as ons alles in die Bybel verstaan het nie? Dit sou so maklik wees as almal die hele Bybel presies dieselfde interpreteer en presies dieselfde geestelike ervarings deel, en as ons Hom nog boonop kon sien ook. Om bonatuurlike wonderwerke elke dag te sien sou ook nogal help en definitief as Hy Homself openbaar wanneer ons met ‘n ongelowige praat. Jy sien, diegene wat kies om Hom nie te volg nie kan sê wat hulle wil en redeneer soos wat hulle wil, want hulle hoef niks as 'n teenargument aan te bied nie. Hulle hoef net te sê "is nie”, en “die Bybel maak nie sin nie". Kyk wat sê die Bybel hieroor.

Ps. 14:1 "Die dwaas dink daar is geen God nie."

Amerika is pas deur 'n baie spannende verkiesing en 'n nuwe president is verkies. Die nuwe president is in sy posisie omdat meer mense vir hom as vir die ander kandidaat gestem het. Gelukkig word die Here nie deur die mens verkies nie, Hy staan teenoor geen opponent nie, want die enigste potensiële een is aan die kruis verslaan en God is God omdat Hy die enigste Een is, tot in alle ewigheid. Maar omdat die meerderheid van die mensdom teen Hom kies, glo daardie mense dat Hy nie bestaan nie. Hy bly egter die Koning, totdat die heelal vergaan en tot in ewigheid daarna. Lank nadat ek en jy in die hemel is, sal die son uitbrand en lewe op die aarde sal vergaan, en ons sal die vrug van ons keuse vir altyd besing.
Nee, ons kies nie of Hy God is nie, ons kies net om Hom te volg of nie.

Kom ons bring die gesprek terug na die dwaas. Baie van ons was al in ‘n argument betrokke met iemand wat die Here Jesus nie aanvaar as hulle Verlosser nie. Hierdie argumente lei dikwels tot niks nie. Kyk nou net hoe kostelik druk Spreuke dit uit:

Spr. 26:4-5 "Moenie 'n dwaas se vraag op net so 'n dwase manier beantwoord nie, hy sal dink jy is soos hy. Beantwoord 'n dwaas se vraag op net so 'n dwase manier, anders dink hy hy het wysheid."

Lyk nogal of hierdie twee tekste teenoor mekaar staan of hoe?
Al het ek gekies om in God te glo, het Hy eerstens gekies om Homself aan my te openbaar. Daarom kan ek nou die volgende doen:

2 Tim. 4:1-2 "Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus wat die lewendes en die dooies sal oordeel, ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap: verkondig die woord; hou daarmee vol, tydig en ontydig; weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee."

Ek en jy getuig net onder hierdie twee omstandighede: Tydig en ontydig.
Posted in