Raak Opnuut Bewus

"The music is not in the notes, but in the silence in between."

Ek het hierdie aanhaling êrens raakgelees. Blykbaar is dit Mozart wat dít gesê het. Ek dink egter enige musikant sou kon sê hoe belangrik die rustekens in musiek is, hoedat die gedwonge stiltes diepte en emosie aan die musiek verleen, hoedat dit afwagting en spanning kan inbring in die musiek, hoedat dit soms letterlik ’n geleentheid bied om asem te skep. Soms is daar lang stiltes vir sekere instrumente of stemme sodat ander die geleentheid het om ’n solospel te lewer. Dawid en die ander Psalmskrywers het ook sulke stiltes in hulle liedere aangedui met “sela”. Hoewel daar verskillende interpretasies van die woord “sela” is, stem die meeste verklaarders saam dat dit wel ’n pouse in die musiek aankondig. “Sela” is daardie stilte waar die woorde wat so pas gesing is oordink en bepeins moet word, ’n tydjie om eers te reflekteer oor wie God is en wat Hy doen dit. Ons moet dalk bietjie meer fokus op die stiltes in ons lofprysing en aanbidding, daardie oomblikke wanneer die musiek en die woorde ophou en jy met alle aandag, passie, bewondering en liefde net bewus is van dié Een oor wie jy sing.

“Bedaar en erken dat Ek God is ....”; “Laat staan en weet dat Ek God is ...”; “Be still and know that I am God ...” (Ps. 46:11)

Skep asem, ervaar die diepte van jou lofprysing, beleef die emosie. Sela.
Posted in