Goeie Gawes

Matt. 7:7-11 “Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal kry; klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra, ontvang; en elkeen wat soek, kry; en vir elkeen wat klop, sal oopgemaak word. Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra? As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?"

Ek sukkel nog altyd met hierdie teksgedeelte, ek probeer om sin te maak hiervan, om in die praktyk te verstaan wat dit eintlik sê en om te weet wat in hierdie paar woorde ingesluit is en wat nie. Waarvoor mag ek vra? Waarna mag ek soek en aan watter deure mag ek klop? Waarvoor wil die Here hê moet ek vra? Kan ek dit op materiële dinge toepas en my eie aardse begeertes hierby insluit? Ek wonder of ek mag bid vir daardie splinternuwe motor wat ek so begeer. Ek het al dikwels gesien hoe mense hierdie tekste gebruik vir persoonlike welvaart en ander wil weer glad nie aardse dinge hierby insluit nie. Hoe nou gemaak?

Ek wonder hoe my lewe sou wees as die Here vir my alles gegee het waarvoor ek gevra het. Gelukkig Hy het nie. Soms het daar net niks van my geneulery gekom nie, soms het ek 'n duidelike "nee" gehoor en vir party goed wag ek nogsteeds.

"Watter mens onder julle sal vir sy seun 'n klip gee as hy brood vra, of 'n slang as hy vis vra?" Goeie vraag, of hoe? Terwyl ek so diep hieroor nadink besef ek dat ek nie alles vir my kinders gegee waarvoor hulle gevra het nie, want ek is té lief vir hulle. Ek het al gesien hoedat sommige kinders alles kry wat hulle gevra het en dit het ‘n lelike nadraai gehad. Jy sien, soms dink jy jy vra vir brood, maar eintlik vra jy onwetend vir 'n slang.

Mag ek bv. vra om die Lotto te wen? Derduisende mense gebruik hulle huishouding se brood geld in die hoop om ‘n groot som geld te wen. En die enigste mense wat hieronder ly is hulle gesin. Hulle jaag valse hoop na.

Mag ek vra om veilig op verkeerde paaie te loop waar jy nie moet loop nie? Ek dink nie so nie. Ek dink jy loop daar op eie risiko.

Vers 11 "... hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie gawes gee aan dié wat dit van Hom vra?"

Hier is vir my 'n bietjie lig op die onderwerp. Die Vader wil vir ons goeie gawes gee; gawes wat tot ander se voordeel gebruik kan word, dinge wat Koninkrykswaarde het, dinge wat ons lewens nuttig maak hier op die aarde. Mense het al gebid dat deure oopgaan vir bedieninge en dit het oopgegaan. Aan die ander kant het mense al gebid vir ander werk en het dit nie gekry nie. Iemand bid dat hy ‘n motor kan koop en dit gebeur, iemand anders bid dat hy nie sy werk moet verloor nie, maar verloor dit nogtans. ‘n Dogter vra dat my ma sal herstel van kanker, maar toe sterf haar ma. Ek het nie antwoorde vir hierdie vraagstukke nie, maar ek weet ons kan en moet steeds vra. Dan moet ons egter ook die uitslag aanvaar. Soms kan ons selfs vir snaakse goed bid, maar miskien is dit omdat ons Hom probeer ken in al die fasette van ons lewe en nie net om ons eie selfsugtige begeertes te bevredig nie. Gelukkig weet die Here wanneer ons vir brood vra en wanneer ons vir 'n slang vra. En gelukkig kry ons die goeie gawes oorvloedig uit Sy hand uit. En dit behoort vir ons genoeg te wees.
Posted in