In Sy Naam

"Selfs al vertel 'n leuenaar die waarheid, glo ek hom nie." Is hierdie nie 'n baie waar stelling nie? Jy ken die spreekwoord: Hy skiet nie spek nie, hy gooi heel varke! Nou ja, ek dink elkeen van ons is soms skuldig aan verdraaide waarhede, weerhouding van die waarheid, wit leuentjies, feite wat verdraai word weens ons verkeerde persepsies en dan sommer blatant lieg.

Spr. 6:16-19 "Die Here haat ses dinge, nee, daar is sewe waarvan Hy 'n afsku het: oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, dié van kwaad, 'n getuie wat lieg en iemand wat rusie stook tussen broers."

Kyk net in watter slegte geselskap bevind lieg homself, selfs tussen hande wat met bloed bevlek is!

Spr. 12:22 "Die Here het 'n afsku van leuenaars, Hy hou van betroubare mense." Afsku is 'n harde woord!

Ef. 4:25 (die Bybel vir almal): "Daarom moet julle ophou om vir mekaar te lieg. Julle moet die waarheid praat met mekaar, want ons behoort almal aan mekaar."

Hierdie dinge is goed wat elke dag tussen ons en met ons gebeur, maar dit raak nóg erger as jy leuens óór ander mense vertel. Hoe maklik gebeur dit nie? Dit begin by skinder en naderhand vernietig dit mense totaal. Dis nóg erger as jy mense verkeerdelik aanhaal en namens hulle leuens vertel! Maar kom ek sê jou wat die ergste van alles is. Dis wanneer jy leuens oor die Here vertel, wanneer jy "namens" Hom praat en Hom aanhaal op 'n manier wat jou goed laat lyk, maar dis nie waar nie. Ek is UITERS versigtig vir die woorde: “Die Here het vir my gesê.” Natuurlik praat die Here met ons, maar maak seker dis nie net jou eie gedagtes nie. 'n Dame het graag hierdie woorde herhaaldelik gebruik. Eendag sê sy toe: “And God told me...” En toe korrigeer sy haarself en sê: “Oh no it wasn't God, it was Susan who told me.” Hoe kan ‘n mens die Here se stem verwar met 'n mens se stem.

Nou ja, van erg na erger. Wanneer jy "profeteer" in sy Naam, maar dis vals en dis slegs jou eie gedagtes wat jy so graag rondsaai in sy Naam, raak dit buite beheer. Kan ek jou sê hoe ernstig dit is? Kyk na hierdie teks.

Jer.14:14 "Die Here het vir my gesê: Die profete gee voor dat hulle in my Naam optree, maar Ek het hulle nie gestuur of beveel nie, Ek het nie eens met hulle gepraat nie. Dit is gesigte wat nie bestaan nie, nuttelose waarsêery, dit is bedrog wat hulle versin wat hulle vir julle aanbied as woorde van profete."

Behoort ons te glo in profesie? Natuurlik, anders moet ons die Bybel weggooi. Moet ons al die profesieë glo wat mense in die Naam van die Here uitspreek? Nee, beslis nie! Om 'n belofte aan iemand te maak in die Naam van die Here, maar dis nie waar nie, is ook om te lieg in Sy Naam.

Ps. 15:1 - 3 "Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Wie mag op u heilige berg vertoef? Hy wat onberispelik wandel en doen wat reg is, wat met sy hele hart die waarheid praat, nie kwaad praat nie, sy medemens nie kwaad aandoen nie en niemand beledig nie..."
Posted in