Van Swaard na Ploegskaar

Dis verstommend hoe veglustig die mensdom is. Verskil net van my oor enigiets dan pluk ek my swaard uit. Verskille oor politiek, godsdiens of enigiets waar my siening anders as joune is. Selfs jou keuse oor 'n spesifieke fabrikaat motor jaag mense die hoenders in. Ek onthou hoe dit in die weermag was destyds met diensplig. Mense uit totaal verskillende agtergronde het geleer om saam te werk teen 'n gemeenskaplike vyand, ongeag van wie jy is of wat jou agtergrond was, omdat jou lewe op die spel is.

Kyk wat staan hier in Miga 4:2-3 "Kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob sodat Hy ons sy wil kan leer en ons daarvolgens kan lewe, want uit Sion kom die openbaring, uit Jerusalem die woord van die Here. Hy sal oordeel tussen baie volke, regspreek oor sterk nasies wat ver weg woon. Hulle sal van hulle swaarde ploegskare smee en van hulle spiese snoeiskêre. Die een nasie sal nie meer die swaard teen die ander opneem nie, en hulle sal nie meer leer om oorlog te maak nie.”

Kan jy dink hoe ons land sal verander as almal hulle "wapens" omskep in werktuie? Die woorde "Eendrag maak mag" kom van vêr in ons verlede af en dit is so ‘n ware uitdrukking. As ons maar net die energie wat ons gebruik om met mekaar te baklei kan inspan om saam te werk, sal dit so 'n groot verskil maak. Ons moenie die strydbyl begrawe nie; ons moet dit eerder smelt en 'n werktuig daarvan maak.
Posted in