Die Klippe Getuig

Gaan haal 'n klip in jou tuin en sit hom op jou lessenaar by die werk neer. Iemand gaan vir seker vir jou vra hoekom die klip daar lê. Vra dan vir die persoon of hy iemand ken wat so 'n klip kan maak (of self kan maak) met sy eie basiese grondstowwe, m.a.w. nie dié in die natuur nie. Natuurlik is die antwoord nee. Sê dan vir die persoon dat jy die Persoon ken wat daardie klip gemaak het. Nie net een soos daardie nie, maar daardie spesifieke een, met Sy eie hande. Die klip kon tog nie net self daar gekom het of ontwikkel het nie, net so min as wat die pen in jou hand sommer vanself (sonder 'n skepper en ontwerper) ontstaan het.

Luk. 19:38 - 40  Hulle het gesing: “Loof die Koning, Hy wat in die Naam van die Here kom! Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel!” 'n Paar Fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: “Meneer, maak stil u volgelinge!” Maar Hy antwoord: “Ek sê vir julle: As hulle stilbly, sal die klippe uitroep."

Die klippe sal dit uitroep en roep dit elke dag uit. Mense stamp daarteen en val daaroor. Dit word gebruik om strukture mee te bou en selfs om mekaar mee te gooi. Tog besef die mens nie dat hierdie eenvoudige klip die bestaan en grootheid van God uitroep nie. Die mens is so nuuskierig om te weet wat in ons heelal aangaan en mense soek God op die mees vreemde plekke, maar intussen roep die klippe dit uit. Hulle is volop in die natuur. Hulle is orals op jou erf en dalk selfs op jou tafel, maar mense hoor nie die uitroep van die klippe nie, want hulle wil nie hoor nie. Tog hou die klippe nie op om te getuig nie. Ons sal ook nie.
Posted in