Registreer vir 'n Diens

Ons is beperk in die hoeveelheid mense wat elke byeenkoms in ons verskillende lokale kan bywoon, en daarom is dit belangrik dat jy VOOR Sondag vir ‘n spesifieke diens of byeenkoms registreer. Registrasie vir oggenddienste sluit Sondag oggend om 07:00 en vir die aanddiens om 16:00.

Kliek hieronder op die diens of bediening waarvoor jy wil registreer en vul die vorm in vir elke persoon (en kind) wat gaan bywoon. Let wel dat hierdie registrasie slegs vir eerskomende Sondag se dienste tel. Jy moet weer in die volgende week registreer vir daardie week se dienste. Registrasies open Dinsdae om 10:00.

Indien jou kinders saam met jou die erediens bywoon, moet hulle ook vir die diens registreer. Indien hulle die Kinderkerk gaan bywoon, moet hulle vir die Kinderkerk byeenkoms registreer, en nie die erediens nie. Die registrasie is gekoppel aan ‘n byeenkoms in ‘n spesifieke lokaal.

Die eredienste is beperk tot 250 mense, en die Kinderbediening se byeenkomste tot kleiner getalle, afhangende van die lokaal waarin dit plaasvind.

Die diens word ook aanlyn uitgesaai en ons wil vra of ouers met kleiner kinders (jonger as 4) eerder die aanlyn dienste sal volg om die veiligheid van julle kinders te verseker. Ons kan op hierdie stadium nie byeenkomste vir kleiner kinders (soos die Speelpark) akkommodeer nie.

Kliek op die diens of bediening waarvoor jy wil registreer: