Kinderkerk Kuberkuiers

KersVers Kers

Kersvers Kers Episode 1 - Wonderbare Raadsman

Jesus is die Raadsman wat in vrede kom,
wat ons uitnooi om bekommernis te neem na Hom.

Soos die engel Josef en Maria rustig maak,
Wil Jesus my hart met Sy vrede raak.

Hy wil reeds in hierdie lewe by ons wees,
Sodat ons eendag kan deel wees van die Hemelse Fees.

Vir ons is 'n Seun gebore, aan ons is 'n Seun gegee; Hy sal heers, en Hy sal genoem word: Wonderbare Raadsman, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. Jesaja 9:5

Groente van Geloof

Episode 7: Verander Komkommersaad in Ertjiesaad

Ons harte is soos ‘n groentebedding se grond,
waar saadjies groei sterk en gesond.
Bekommernis saadjies kan die vinnigste groei,
dit word groter en voel onmoontlik om uit te roei.
Jesus vra ons om die bekommernis saad vir Hom te gee,
Hy wil iets spesiaal maak daarmee.
In die plek van bekommer gee Hy saadjies van vrede,
sodat ons in Sy krag alles aanpak in die lewe

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Filippense 4:6-7

Episode 6: Kry Boontjie werklik sy loontjie?

Episode 5 : Waak teen Witsousgeloof

Episode 4 : Moenie 'n tamatie wees nie

Episode 3: Rissie – Rusplek in Respek

Episode 2: Kry God se Woord BEET

Episode 1: 'n Wortelvaste Geloof