Raak Hom Aan

Ons almal smag na die Here se aanraking , daardie tye wat jy voel dat die Here baie naby aan jou kom en dat Sy nabyheid amper tasbaar is. Ek dink ons almal het dit al op een of ander manier ervaar.

Maar in Luk 8 lees ons dat die rolle omgedraai word wanneer iemand vir die Here Jesus aanraak en 'n onbegryplike ding gebeur.

Luk 8:43-46 "Onder hulle was 'n vrou wat al twaalf jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agter af aan die soom van sy klere geraak, en haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Jesus vra toe: “Wie het My aangeraak?” Toe almal ontken dat dit hulle is, sê Petrus: “Here, die mense dring tog rondom U saam en druk teen U. ”Maar Jesus sê: “Iemand het My aangeraak, want Ek het agtergekom dat daar krag van My uitgegaan het.”

Die woorde wat vir my hier bokant my begrip is, is "...Ek het agtergekom dat daar krag van My uitgegaan het". Dan lees ons verder dat die Here Jesus haar in 'n oomblik genees. Net so kan ons Hom ook daagliks aanraak deur uit te reik na Hom toe, deur spreekwoordelik aan die soom van Sy kleed te raak. En ja, dit sal ook so kragtig wees dat daar krag van Hom uitgaan.
Raak Hom aan in tye waar jy moedeloos is en nie meer weet watter kant toe nie. Raak Hom aan as jy smag na genesing, dalk fisies of dalk op Geestelike vlak. Raak Hom aan as jy eensaam is en niemand anders het om mee te praat nie. Raak Hom aan as jy wag op deurbrake en dit lyk of net niks gebeur nie.

Maar raak Hom ook aan as jy tye van intense dankbaarheid beleef. Raak Hom aan wanneer jy in stilte by Sy voete sit en net rustig teen Hom aanleun. Raak Hom aan in tye wat jy voel dat Hy Al is wat jy nodig het. Die vrou wat siek was het haar boeglam geskrik toe Hy wou weet wie aan Hom geraak het, maar sy het nie verstaan dat Hy gewag het dat sy na Hom toe moes uitreik nie. Hy het soveel "krag" tot Sy beskikking wat Hy na jou toe wil laat vloei, Hy wag dalk nou dat jy aan Hom moet raak. Dit is net 'n gebed ver.
Posted in